Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

*
Możliwość powtórzenia się zdarzenia w przyszłości
*
Czy chce Pani/Pan pozostać anonimowy?
*
Administratorem danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólna 2/4. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


*gwiazdkami oznaczone są pola obowiązkowe